Team och Ledarskap Skolutveckling
Matematik
Skräddarsydda utbildningar
• Ledarskapsutbildningar utifrån enkät med “kompetensboxar”
• Konflikthantering
• Effektiva möten
• Kollegial handledning
• Kompetensanalyser
• Arbetsmiljö

Licensierad konsult inom Human Dynamics
ett redskap som ger kunskap och förståelse om hur människor fungerar, lär och utvecklas.

Läs mer >

Kompetensutvecklingsområden
Ansvarsfrågor
Dokumentation - reflektion - utvärdering
Fighterrelationer
Konflikthantering
Föräldramöten
Jämställdhet
Kommunikation
Lärande - Lärstilar i praktiken
Sekretess
Språkutveckling i förskolan
Uppdraget
Värdegrunden
Yrkesroller

Metodutbildning
Kompetensanalys

Läs mer >

Få ämnen väcker så starka känslor som matematik. Många elever får svårigheter i matematik även om andra ämnen går bra. För att förebygga detta är det väsentligt att få fram en ny syn på matematiken. Att se den som ett föhållningssätt. Ett sätt att relatera till verkligheten, istället för att se matematiken som arbete med tal och siffror. Det handlar om att utveckla det matematiska tänkandet hos barn och elever, att se matematiken omkring sig.

Läs mer >


Kontakt | Adress: ALLedu, Anna-Lena Lindekvist, Ask 1775, 268 90 Svalöv | Tel: 0413-543 194, 070-251 35 73 | E-post: anna-lena@alledu.se | www.alledu.se