Konsultpresentation
Anna-Lena Lindekvist är småskollärare, fil. mag i pedagogik och Gudrun Malmer-stipendiat. Har arbetat som utbildningskonsult drygt tio år, först i samarbete med TBV och sedan 2003 som egen företagare. Har under 20 år fungerat som kursledare inom Lärarförbundet.

Inom ramen för Mål 3 har Anna-Lena, förutom kompetensanalyser arbetat med en rad kompetensutvecklingsinsatser.
Är licensierad facilitator inom Human Dynamics. www.humandynamics.se

Har varit föreståndare för lärakademin Matematik i förskola och förskoleklass. Arbetar för närvarande på en avhandling med inriktning på att förebygga matematiksvårigheter.

Har anlitats som föreläsare på Matematikbiennalen i Malmö 2004 och 2006. I Stockholm 2008. Skolforum i Stockholm 2005 och 2006.

Är publicerad i internettidskriften Tsunami, http://tsunami.hkr.se, www.larakademier.nu, www.kollegieblocket.se och Nämnaren nr 1 2006

Anna-Lena Lindekvist | Lärare och fil.mag. i pedagogik | Licensierad konsult Human Dynamics | Diplomerad handledare Bättre Arbetsmiljö

Kontakt | Adress: ALLedu, Anna-Lena Lindekvist, Ask 1775, 268 90 Svalöv | Tel: 0413-543 194, 070-251 35 73 | E-post: anna-lena@alledu.se | www.alledu.se