Ledarskap
Skräddarsydda utbildningar

• Ledarskapsutbildningar utifrån enkät med “kompetensboxar”
• Konflikthantering
• Effektiva möten
• Kollegial handledning
• Kompetensanalyser
• Arbetsmiljö

Diplomerad handledare i BAM - Bättre ArbetsMiljö
en utbildning för dig som vill lära grunderna till hur man skapar ett friskt, sunt och säkert arbetsliv och hur man gör det tillsammans. Utbildningen vänder sig till chefer och skyddsombud, men kan också riktas till alla medarbetare.

Licensierad konsult inom Human Dynamics
ett redskap som ger kunskap och förståelse om hur människor fungerar, lär och utvecklas.

Användningsområden:
• Individutveckling
• Arbetslags-/teamutveckling
• Ledarskapsutveckling
• Verksamhetsutveckling

www.humandynamics.se


Kontakt | Adress: ALLedu, Anna-Lena Lindekvist, Ask 1775, 268 90 Svalöv | Tel: 0413-543 194, 070-251 35 73 | E-post: anna-lena@alledu.se | www.alledu.se